fbpx
฿18,599.00 *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการโฆษณา Ads

บริการโฆษณา Facebook Ads – Plan A

฿8,599.00 *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการโฆษณา Ads

บริการโฆษณา Facebook Ads – Plan B

฿12,599.00 *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการโฆษณา Ads

บริการโฆษณา Facebook Ads – Plan C

฿15,599.00 *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บริการโฆษณา Ads

บริการโฆษณา Facebook Ads – Plan D

฿12,599.00 *ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม