บริการโฆษณา

สร้างแคมเปญโฆษณาของคุณบนแพลตฟอร์ม

กระตุ้นยอดขายที่เติบโต

อีกหนึ่งช่องทางการเพิ่มยอดขาย

ควบคุมงบประมาณได้

ตามแพ็คเกจที่คุณเลือก

ดูแล Ads ให้คุณตลอด

ไม่ต้องกังวน เจอปัญหาแก้ไขให้ทันที

ราคาแพ็คเกจ บริการโฆษณา

Plan A

8,599 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ออกแบบโพสต์โฆษณา
 • เลือกวัตถุประสงค์ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
 • Scale Ads หากลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับสินค้า หรือบริการ
 • หลีกเลี่ยงคอนเท้นท์ และคำที่ห้ามใช้
 • วางแผนการเพิ่มงบประมาณ
 • วิเคราะห์ และรายงานผล *เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ
 • ดูแล Ads และแก้ไขทันทีเมื่อเกิดปัญหา

งบประมาณที่ใช้

150 /วัน *เฉลี่ย

การใช้ Pixel

ไม่มีการใช้งาน

สินค้าสุ่มเสี่ยง

ไม่รองรับ

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม

Plan B

12,599 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ได้รับบริการทุกอย่างใน Plan A
 • รองรับคอนเท้นท์ VDO

งบประมาณที่ใช้

200 /วัน *เฉลี่ย

การใช้ Pixel

ไม่มีการใช้งาน

สินค้าสุ่มเสี่ยง

ไม่รองรับ

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม

Plan C

15,599 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ได้รับบริการทุกอย่างใน Plan B
 • รองรับชุดโฆษณาได้ 2 ชุด
 • ฟรี! ออกแบบโพสต์ ชุดที่ 2

งบประมาณที่ใช้

300 /วัน *เฉลี่ย

การใช้ Pixel

ไม่มีการใช้งาน

สินค้าสุ่มเสี่ยง

ไม่รองรับ

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม

Plan D

12,599 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ได้รับบริการทุกอย่างใน Plan A
 • ออกแบบคอนเท้นท์สำหรับกลุ่มสินค้า หรือบริการที่มีความสุ่มเสี่ยง ด้านนโยบายโฆษณา
 • แก้ไขโพสต์ Reject โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

งบประมาณที่ใช้

150 /วัน *เฉลี่ย

การใช้ Pixel

ไม่มีการใช้งาน

สินค้าสุ่มเสี่ยง

รองรับ

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม

Pixel Plan

18,599 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ได้รับบริการทุกอย่างใน Plan B
 • ติดตั้ง Pixel บนเว็บไซต์ หรือ Salepage
 • แคมเปญรูปแบบ Conversion API
 • ติดตามผล และรวบรวมข้อมูลสำหรับทำกลุ่มเป้าหมายใหม่ อย่าง Custom Audience | Lookalike Audience
 • สำหรับลูกค้าที่มี Website หรือ Salepage เท่านั้น!
 • ส่วนลดจาก AR Marketing สร้างเว็บไซต์  *5,000 บาท

งบประมาณที่ใช้

250 /วัน *เฉลี่ย

การใช้ Pixel

มีการใช้งาน

สินค้าสุ่มเสี่ยง

รองรับ

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม

*ส่วนลด เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางบริษัทกำหนด ใช้ได้เฉพาะแพ็คเกจสร้างเว็บไซต์ แพ็คเกจ C ขึ้นไปเท่านั้น!

Plan A

8,599 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • การติดตั้ง Google Analytics
 • เลือกวัตถุประสงค์ตามความเหมาะสมของธุรกิจ
 • วิเคราะห์เว็บไซต์และคำแนะนำ
 • วางแผนการเพิ่มงบประมาณ ปรับแคมเปญ
 • วิเคราะห์ และรายงานผล *เมื่อสิ้นสุดแคมเปญ
 • ดูแล Ads และแก้ไขทันทีเมื่อเกิดปัญหา

งบประมาณที่ใช้

150 /วัน *เฉลี่ย

สินค้าสุ่มเสี่ยง

รองรับ

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม

Plan B

12,599 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ได้รับบริการทุกอย่างใน Plan A
 • รองรับโฆษณารูปแบบ Google Display Network (GDN)

งบประมาณที่ใช้

200 /วัน *เฉลี่ย

สินค้าสุ่มเสี่ยง

รองรับ

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม

Plan C

15,599 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ได้รับบริการทุกอย่างใน Plan B
 • รองรับการทำ Retargeting
 • ฟรี! ออกแบบ GDN 1 ชุด

งบประมาณที่ใช้

300 /วัน *เฉลี่ย

สินค้าสุ่มเสี่ยง

รองรับ

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม
Top UpP

บริการต่อระยะแคมเปญ

Plan S

5,899 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ต่อระยะแคมเปญโฆษณา บน Facebook Ads หรือ Google Ads
 • บริการดูแล, แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ตลอดอายุแคมเปญ

*บริการนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจโฆษณากับเราเท่านั้น!

งบประมาณที่ใช้

150 /วัน *เฉลี่ย

Top UpP

บริการต่อระยะแคมเปญ

Plan M

7,899 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ต่อระยะแคมเปญโฆษณา บน Facebook Ads หรือ Google Ads
 • บริการดูแล, แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ตลอดอายุแคมเปญ

*บริการนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจโฆษณากับเราเท่านั้น!

งบประมาณที่ใช้

200 /วัน *เฉลี่ย

*Google Ads เป็นงบประมาณโดยเฉลี่ย

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม
Top UpP

บริการต่อระยะแคมเปญ

Plan L

11,899 บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ต่อระยะแคมเปญโฆษณา บน Facebook Ads หรือ Google Ads
 • บริการดูแล, แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ตลอดอายุแคมเปญ

*บริการนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจโฆษณากับเราเท่านั้น!

งบประมาณที่ใช้

300 /วัน *เฉลี่ย

*Google Ads เป็นงบประมาณโดยเฉลี่ย

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติม
Top UpP

บริการต่อระยะแคมเปญ

Saving

22,899 บาท

3 เดือน ( 90 วัน )
*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 • ต่อระยะแคมเปญโฆษณา บน Facebook Ads หรือ Google Ads
 • บริการดูแล, แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ตลอดอายุแคมเปญ

*บริการนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจโฆษณากับเราเท่านั้น!

งบประมาณที่ใช้

200 /วัน *เฉลี่ย

*Google Ads เป็นงบประมาณโดยเฉลี่ย

สั่งซื้อ ขอใบเสนอราคา
Top UpP

บริการต่อระยะแคมเปญ

Custom

บาท

ต่อเดือน ( 30 วัน )
*ค่าบริการ  10-15%

(*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

 • กำหนดงบประมาณต่อเดือนเองได้ โดยงบประมาณจะต้องไม่ต่ำกว่า  20,000 บาท/เดือน
 • ต่อระยะแคมเปญโฆษณา บน Facebook Ads หรือ Google Ads
 • บริการดูแล, แก้ไขเมื่อเกิดปัญหา ตลอดอายุแคมเปญ

*บริการนี้ใช้ได้เฉพาะลูกค้าที่ซื้อแพ็คเกจโฆษณากับเราเท่านั้น!

ติดต่อสั่งซื้อ

*คำเตือน! ไม่รับบริการโฆษณาที่ผิดกฎหมายทุกชนิด

 • ไม่รับงานโฆษณา สินค้า / บริการ ที่ผิดกฎหมาย  เช่น สินค้าที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่ผิดกฎหมายฉบับปัจจุบัน, การค้าบริการทางเพศ, การค้ามนุษย์, สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา, อาวุธ และยาชนิดอันตราย หรือต้องห้าม ตามที่กฎหมายระบุ
บริการโฆษณา

เหมาะกับใคร..?

ผลงานและรีวิวบางส่วน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

รับข้อมูลจากลูกค้า ครบถ้วน

ได้รับรายละเอียดของ สินค้า/บริการ รูปภาพ และข้อมูลต่างๆ ที่จะทำการสร้างแคมเปญโฆษณา บนแพลตฟอร์ม

วางแผนและส่งมอบการดำเนินงาน

ทีมงานจะได้รับข้อมูลของลูกค้า เพื่อวางแผนในการออกแบบส่วนต่างๆ รวมถึงการสร้างองค์ประกอบคอนเท้นท์ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

ดำเนินงานสร้างแคมเปญ และออกแบบ 3-7 วัน

ใช้เวลาในการดำเนินงาน 3 – 7 วัน ขึ้นอยู่กับคิวงานต่อวัน ความยากง่ายในการ Scale Ads และการล่าช้าทางข้อมูลของลูกค้าที่ยังไม่ครบถ้วน การปรับแต่งแก้ไขงานต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดของแพ็คเกจที่ใช้

ขึ้นโพสต์งาน และเปิดแคมเปญ

ทีมงานจะสร้างโพสต์ หรือแคมเปญ ตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจ และวัดผลในช่วง 3-7 วัน นับตั้งแต่แคมเปญอนุมัติ เพื่อติดตามและดูผล หรือทำการปรับปรุงแก้ไขโฆษณา